Dictionary level2 thumbnail 315x190

Абстракт төшенчәләрнең атамаларының синонимнары

Акыл – аң, зиһен; зиһен йөреше; фәһем; ис; һуш; уй; баш; аңлау сәләте; аңлылык; төшенү сәләте; фикер; гакыл
Бәхет – сәгадәт; бәхет-сәгадәт; котлык; кот; рыскал; ураз; талигъ archaic
Ватан – туган ил; илем
Гаделлек – гадәләт; хаклык; дөреслек; чынлык; турылык
Дәрт – теләк; ярсу; отҗылыш; ашкыну
Елмаю – көлемсерәү; клмаеп карау; елмаеп кую; авыз еру; көлү
Җан – кот; рух
Зарурият – зарурлык; мәҗбүри булу; зарурат; хаҗәт
Илһам – рух; рух күтәренкелеге; рухи күтәренкелек; иҗади күтәренкелек; күңел күтәренкелеге; күтәренкелек
Йөкләмә – йөкләнмә; килешү язуы
Казаныш – уңыш; табыш
Ләззәт – ләззәтлек; хозур; хозурлык; хозурлык белән; хозур табу; зәвыклану; зәвык-сафа сөрү; рәхәтләнү; рәхәт табу
Мәхәббәт – гыйшык; ярату; сөю

Ният – исәп; теләк; мәел; уй; чама
Омтылу – алгысу; атлыгу; алгысыну; ашкыну; яскану; күңел тарту; мавыгу; һәвәсләнү; талпыну; кыткылдап тору; ымсыну; ыргылу; атлыгып тору
Өмет – ышаныч; таяныч
Пошыну – бусану; бусарыну; борсалану; тынычсызлану; пошаманга төшү; эч пошу; пошыргалану
Риясызлык – гаделлек; турылык
Сагыну – юксыну; ямансулау; җирсү; зарыгу; зар булу; ирегү; сагыну-җирсү; җирсенү; сагынып-саргаеп бетү
Түземлек – түземлелек; түзем; ныклык; чыдамлык; чыдау; тәкать; сабырлык; сабыр
Уйлану – уйга бирелү; хыяллану; хыялга бирелү; уйга калу; уйга бату
Үкенеч – аяныч; ачу; гарьлек; хурлык
Файда – игелек; яхшылык; мәгънә; рәт
Хакыйкать – дөреслек; хаклык; хак; чын; чынлык; гаделлек; гадәләт
Һәлакәт – бәрелеш; ватылу; үлем; фаҗига; хәвеф; хәвеф-хәтәр
Чисталык – пакълек; арулык; сафлык; тазалык
Шик – шөбһә; шом; пошаман; тәшвиш; шик-шөбһә
Ышану – ышанып карау; инану; инабәт итү; тану; ышаныч күрсәтү; иман китерү; ышаныч баглау; таяну
Эчкерсезлек – гадилек; саф күңеллелек; хәйләсезлек; беркатлылык; мәкерсезлек; самимилек; самимият; сафлык; ихласлык
Юаныч – күңел юату; күңел тынычландыру; кайгы тарату
Язмыш – язган; тәкъдир; фәләк; мөкаддәр; җирәбә; насыйп

Күбрәк мәгълүматны Синонимнар ресурсыннан карагыз