Book header 530x226

Эш хатлары. Искәртмә хат

Эш хатлары - идарә итү документларының аралашу чарасы буларак файдаланыла торган зур төркемнең гомумиләштерелгән исеме. 

Хатның эчтәлеге ике өлештән тора. Беренчесендә документны язарга этәргән сәбәпләр күрсәтелә, икенчесендә документның ни өчен язылуын аңлаткан төп өлеше бәян ителә. Хатлар махсус билгеләнгән бланкка язылалар.
Учреждение, оешмадан читкә китә торган хатлар ике төркемгә бүленә: инициативалы һәм җавап хатлары. Моннан тыш теркәп җибәрелүче хатлар, хәбәр хатлары, раслау хатлары, искәртмә (гарантия хатлары, мәгълүмати хатлар, котлау хатлары) һ.б. да була.




Искәртмә хат
Искәртмә хат (искә төшерү хаты) - адресатка йөкләнгән нинди дә булса эшнең башкарылырга тиеш булып та, аның тарафыннан башкарылмаган очракта, әлеге эшне кичекмәстән башкарырга кирәклеге турында хәбәр итеп языла.
Искәртмә хатның эчтәлегендә беренчел тапкыр җибәрелгән хат турында мәгълүмат бирү урынлы: чыгу номеры, дата һәм мәгълүматны яки материалны җиткерүнең яңа вакыт аралыгын күрсәтү мөһим.
Кайбер очракларда искәртмә хат адресатка беренчел тапкыр да җиткерелә.
Язылу стиле буенча бу хат төре "каты һәм коры" итеп языла, гадәттә, мәсьәлә җиткерелгәннән соң, "таләп итәм" дигән ачкыч сүз булырга тиеш.


                                                                                                                                           Казан шәһәре
Җир кодексын                                                                                                               Башкарма комитеты җитәкчесе
бозуларны бетерү турында                                                                                        Н.А. Маннановка

Россия Федерациясенең Җир кодексын бозуга бәйле мәсьәләләрне бәян итәбез. Тикшерү барышында ачыкланган фактларны җиткерәбез.
...

...


Югарыда китерелгәннәр һәм 2014 ел,  1 март.№       Федераль законның 24 маддәсенә нигезләнеп

таләп итәм:
1.Әлеге тәкъдимнамәне карарга һәм Россия Федерациясенең Җир кодексын бозу очракларын бетерү һәм булдырмау чараларын күререгә.
2.Тәкъдимнамәне карау турында нәтиҗәләрне Казан шәһәренең прокуратурасына бер
айда (кадәр) хәбәр итәргә.


Казан шәһәре прокуроры
юстициянең өлкән киңәшчесе

Р. М. Камаев

Күбрәк мәгълүматны Язу буенча киңәшләр ресурсыннан карагыз