Trees 20in 20bloom

Мишәрцә. Төсләр белән гыйбарәләр.

Төсләр

Акны күрдем, абындым – 

тиз ышану, ис китү. 

Мин бит инде акны күрдем, абындым: башымны ал'андырды да куйды йаwыз катын, хазер мыни бергә ике малай үстерәбез.
Ала каргадан алацагың булсын – 

кемгәдер изгелек эшләү, чөнки бервакыт ул кешенең дә сиңа яхшылык белән җавап бирүе мөмкин. 

Төрдәше: Ала каргада аласың булсын. 

“Ала каргадан алацагың булсын”, – дигәннәр бабайлар, шынарга да кызганмадым инде, акцасын да бирдем, кийемен дә.

Кызганцыны кызыл кычык ашый – 

артык саран булсаң малыңның бәрәкәтен үзең күрә алмаска мөмкин икәнлегенә ишарә. 

Төрдәше: Кызганганны кызыл әтәч чүпләгән. 

Кесәсеннән акцасын ырлаганнар, йакшы булган, кызганцыны кызыл кычык ашый шул, бурыцка үзеннән берсәк акца сыраган идем, таки, акцам йук дип бирмәде.


Күбрәк мәгълүматны Исемнәр ресурсыннан карагыз