Conversation 20key

Эш хатлары. Сорау хаты

Эш хатлары - идарә итү документларының аралашу чарасы буларак файдаланыла торган зур төркемнең гомумиләштерелгән исеме. 

Хатның эчтәлеге ике өлештән тора. Беренчесендә документны язарга этәргән сәбәпләр күрсәтелә, икенчесендә документның ни өчен язылуын аңлаткан төп өлеше бәян ителә. Хатлар махсус билгеләнгән бланкка язылалар.
Учреждение, оешмадан читкә китә торган хатлар ике төркемгә бүленә: инициативалы һәм җавап хатлары. Моннан тыш теркәп җибәрелүче хатлар, хәбәр хатлары, раслау хатлары, искәртмә (гарантия хатлары, мәгълүмати хатлар, котлау хатлары) һ.б. да була.


Сорау хаты
Сорау хаты - рәсми мәгълүмат яки документлар сорап язылган хат.
Сорау хатының төзелеше үтенеч хатыныкы белән охшаш. Ул нинди дә булса мәгълүматны яки материалны сорау нигезләмәсеннән һәм сорауның үзеннән гыйбарәт.
Нигезләмәдә норматив актларга, оештыру-хокукый документларга сылтамалар китерелергә мөмкин
Оешма үзенең эшчәнлегенә карамаган мәгълүматларны сората алмый.
Үтенеч хатындагы кебек үк "сорыйм" фигыле кулланыла.

Казан шәһәре
Башкарма комитеты
структур бүлекчәләре җитәкчеләренә

Татарстан Президенты каршындагы Дәүләт хезмәте институтының мәгълүмати хаты нигезендә "дәүләт һәм муниципаль идарә" программасы буенча һөнәри әзерлек курсларына җибәрелә торган хезмәткәрләр турында мәгълүмат җиткерүегезне сорыйбыз.
Мәгълүматларны кадрлар сәясәте идарәсенең корпоратив укыту бүлегенә 2015 нче елның 21 нче июненнән дә соңга калмый түбәндәге форма буенча җибәрүегез сорала.

№ ФИО Структурное подразделение ДолжностьКушымта: хат 1 биттә һәм 1 нөсһәдәҖитәкче: В. Н. Кабиров

Күбрәк мәгълүматны Язу буенча киңәшләр ресурсыннан карагыз