Img7

Эш хатлары. Теркәп җибәрелә торган хат

Эш хатлары - идарә итү документларының аралашу чарасы буларак файдаланыла торган зур төркемнең гомумиләштерелгән исеме. 

Хатның эчтәлеге ике өлештән тора. Беренчесендә документны язарга этәргән сәбәпләр күрсәтелә, икенчесендә документның ни өчен язылуын аңлаткан төп өлеше бәян ителә. Хатлар махсус билгеләнгән бланкка язылалар.
Учреждение, оешмадан читкә китә торган хатлар ике төркемгә бүленә: инициативалы һәм җавап хатлары. Моннан тыш теркәп җибәрелүче хатлар, хәбәр хатлары, раслау хатлары, искәртмә (гарантия хатлары, мәгълүмати хатлар, котлау хатлары) һ.б. да була.Теркәп җибәрелә торган хат
Теркәп җибәрелә торган хат - адресатка  мәгълүмат рәсми рәвештә җиткерелә, адрес өлеше булмый.
Хатка чакыру,  нинди дә булса чара программасы, реклама буклеты һ. б. Беркетелергә мөмкин.

                                                                                                                 Казан шәһәре
                                                                                                                 Башкарма комитеты кадрлар сәясәте
                                                                                                                 идарәсе җитәкчесе А. Г. Гафаровага

Хөрмәтле Алсу Галиевна!


Сезгә Татарстан президенты каршындагы дәүләт хезмәте институты 2014 нче елның 1 мартында үтәчәк "дәүләт һәм муниципаль идарә" дип аталган семинарның программасын җибәрәбез.
сезне һәм сезнең идарә хезмәткәрләрен әлеге семинарда катнашырга чакырабыз. Кушымта: 2 биттә 1 нөсхәдә.


Татарстан президенты каршындагы
Дәүләт хезмәте институты директоры Ф.Я.Шамсутдинов

Күбрәк мәгълүматны Язу буенча киңәшләр ресурсыннан карагыз